រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការរបស់ខេត្តកោះកុង

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការរបស់ខេត្តកោះកុង។

កិច្ចប្រជុំមានគោលបំណង ដើម្បីធានាការបន្តគាំទទ្រការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការរបស់ខេត្ត ដោយបញ្ចូលគម្រោងសកម្មភាពអាទិភាពនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទីចាត់ការ និងអង្គភាពចំណុះសាលាខេត្ត ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការ សកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២២ របស់ គ.ជ.អ.ប ដែលគ្រោងរៀបចំ ពិនិត្យ និងអនុម័តនាពេលខាងមុខ។

អត្ថបទទាក់ទង