រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុក បានដាក់កម្លាំងការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់តាមការិយាល័យពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់សពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២១

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុក បានដាក់កម្លាំងការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់តាមការិយាល័យពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់សពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២១ ដែលមានទីតាំងនៅតាមសាលាឃុំនីមួយៗ និងចល័តតាមភូមិនីមួយៗ។

___
ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង