រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ(KTV) ក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែកឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ(KTV) ក្លឹបកម្សាន្តរង្គសាល-ឌីស្កូតែកឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង