រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស ដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះជួយកូនៗរបស់គាត់ ឲ្យរៀនចេះ រៀនចប់ ប្រឡងជាប់ និងទទួលបានកម្រៃខ្ពស់ នៅអនុវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ស្មាច់មានជ័យ

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស ដើម្បី ស្វែងរកគន្លឹះជួយកូនៗរបស់គាត់ ឲ្យរៀនចេះ រៀនចប់ ប្រឡងជាប់ និងទទួួលបានកម្រៃខ្ពស់ នៅអនុវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ស្មាច់មានជ័យ។

អត្ថបទទាក់ទង