រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ការដាក់កងក្រោមស្បែក”(Jadelle)

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការដាក់កងក្រោមស្បែក"(Jadelle)។
ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារ ១១រោច ខែកត្តិក ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង
រៀបចំដោយ NMCHC/NRHP
ឧបត្ថម្ភដោយ WHO

អត្ថបទទាក់ទង