រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការវាយតម្លៃ គ្រូបង្រៀនល្អ នាយក នាយិកាល្អ និងសាលារៀន មានបរិស្ថានស្អាត

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការវាយតម្លៃ គ្រូបង្រៀនល្អ នាយក នាយិកាល្អ និងសាលារៀនមានបរិស្ថានស្អាត។

អត្ថបទទាក់ទង