រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី យ៉ាន់ សុផាន់ អនុប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ និងក្រុមការងារ បានចុះណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកការងារផែនការ និងស្ថិតិ ស្តីពីការបញ្ចូលទិន្នន័យ ស្ថិតិសិស្ស គ្រូតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

លោកស្រី យ៉ាន់ សុផាន់ អនុប្រធានការិយាល័យ ផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ និងក្រុមការងារ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានចុះណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកការងារផែនការ និងស្ថិតិ ស្តីពីការបញ្ចូលទិន្នន័យ ស្ថិតិសិស្ស គ្រូតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ការិយាល័យស្រុក និងនាយក នាយិកាសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួន ក្នុងស្រុកគិរីសាគរ។

អត្ថបទទាក់ទង