រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០០%

#សេចក្ដីជូនដំណឹង មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង ផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០០% ជូនសិស្សានុសិស្ស និងសាធារណៈជនទាំងអស់ តាមជំនាញបច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង