រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ឡាយ ចន្ទ័នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល បានអញ្ចើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកនារីនិងកុមារ ប្រចាំខែ នៅឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល

លោកស្រី ឡាយ ចន្ទ័នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល លោកស្រីរដ្ឋាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៏ គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល បានអញ្ចើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកនារីនិងកុមារ ប្រចាំខែ នៅឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ដើម្បី
១.ពិនិត្យពិភាក្សា និងអនុម័តរបាយការណ៏ប្រចាំខែ
២.លើកទិសដៅ និងរៀបចំផែនការសម្រាប់ខែបន្ទាប់
៣.បញ្ហាដែលជួបប្រទះ និងសំណូមពរផ្សេងៗ

អត្ថបទទាក់ទង