រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០១រូប ដើម្បីបំពេញការងារនៅការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកោះកុង

រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថាៈ រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង នឹងធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០១រូប ដើម្បីបំពេញការងារនៅការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកោះកុង

អាស្រ័យ​ដូចបានជម្រាបជូន សូម សាធារណជនដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំជ្រើសរើស សូមទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង។​

សូមអរគុណ

អត្ថបទទាក់ទង