រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អនុប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងលោកអនុប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ចនិងសុខមាលភាពសង្គម បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម

លោក ភ្លួង សួង អនុប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងលោក ស្រេង សុខឡេង អនុប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ចនិងសុខមាលភាពសង្គម បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជំហានទី២ សម្រាប់ក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ឃុំ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ នៅរដ្ឋបាលឃុំជីផាត ស្រុកថ្មបាំង។

អត្ថបទទាក់ទង