រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារវាយតម្លៃការងារសុខាភិបាល របស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះវាយតម្លៃស្នាដៃការងារនៅការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល និងសេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២២

ក្រុមការងារវាយតម្លៃការងារសុខាភិបាល របស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះវាយតម្លៃស្នាដៃការងារនៅការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល និងសេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង