រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឱ្យចូលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន KKN ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុង

#សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឱ្យចូលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន KKN ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុង។

សម្រាប់សេចក្ដីលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង