រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេវាសង្គមសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋបាលឃុំ/សង្កាត់

សេវាសង្គមសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋបាលឃុំ/សង្កាត់ រួមមានដូចជា៖
ក. ការងារសុខភាពមាតា ទារក និង អាហារូបត្ថម្ភ
ខ. ការងារអត្តសញ្ញាណកម្ម
គ. ការងារសិក្សាអប់រំ
ឃ. ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយ៉េនឌ័រ ជាពិសេសអំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងកុមារ
ង. ការងារកិច្ចការពារកុមារ
ច. ការងារទឹកស្អាត និងអនាម័យ
ឆ. ការងារពិការភាព
ជ. ការងារជនក្រីក្រ និងមនុស្សចាស់
ឈ. ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន(រួមទាំងគ្រឿងស្រវឹង)
ញ. ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

ដ. ការងារសេវាសង្គមផ្សេងៗទៀត។

ថ្ងៃអង្គារ ៨ រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃសីល January 25, 2022

អត្ថបទទាក់ទង