រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ម៉ាស់ សុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់លោក វ៉ែន យ៉ុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក ហុង អាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ស្រែអំបិល

លោក ម៉ាស់ សុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់លោក វ៉ែន យ៉ុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក ហុង អាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែអំបិល នៅសាលាឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

_____
ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង