រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ស្រុកស្រែអំបិល បានចុះបើកប្រអប់សំបុត្រនៅតាមឃុំទាំង០៦ នៃស្រុក

ថ្ងៃទី២០-២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្រែអំបិល បានចុះបើកប្រអប់សំបុត្រនៅតាមឃុំទាំង៦ ជាលទ្ធផលពុំទទួលបានពាក្យបណ្តឹង និងព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋទេ។

ប្រភព អ៊ុន សុខឃាង

អត្ថបទទាក់ទង