រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និងមោឃភាព នៃប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឬប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ឋិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និងមោឃភាព នៃប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឬប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ឋិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ ភូមិ២ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ។

អត្ថបទទាក់ទង