រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កម្មវិធីគ្រុនចាញ់ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បើកកិច្ចប្រជុំ MMW និង VMW ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នៅមណ្ឌលសុខភាពបឹងព្រាវ ព្រមទាំងមានការចែក smart phone ជូនពួកគាត់ផងដែរ

កម្មវិធីគ្រុនចាញ់ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បើកកិច្ចប្រជុំ MMW និង VMW ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នៅមណ្ឌលសុខភាពបឹងព្រាវ ព្រមទាំងមានការចែក smart phone ជូនពួកគាត់ផងដែរ

អត្ថបទទាក់ទង