រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

បណ្ឌិត លាប ប៉ូឡូ ប្រធានគណៈប្រតិភូ អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ជាមួយអង្គភាពលទ្ធកម្ម ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ និងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ សាលាខេត្តកោះកុង ដើម្បីធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២១ និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ

បណ្ឌិត លាប ប៉ូឡូ ប្រធានគណៈប្រតិភូ អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ជាមួយអង្គភាពលទ្ធកម្ម ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ និងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ សាលាខេត្តកោះកុង ដើម្បីធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២១ និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ។

ថ្ងៃចន្ទ ៦ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ February 7, 2022

អត្ថបទទាក់ទង