រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជីខក្រោម បានរៀបចំវេទិការងារភូមិឃុំមានសុវត្តិភាព៩ចំនុច ០១លើក អ្នកចូលរួម១៥នាក់ស្រី០៨នាក់។

ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជីខក្រោម បានរៀបចំវេទិការងារភូមិឃុំមានសុវត្តិភាព៩ចំនុច ០១លើក អ្នកចូលរួម១៥នាក់ស្រី០៨នាក់។

____
ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង