រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ ម៉ឹង ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទ សម្ដែងការស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមការងារលើកកំពស់គុណភាពសេវា របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត ស្រុកប្រតិបត្តិ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដែលបានធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តន៍សកម្មភាពលើកកំពស់គុណភាពសេវា នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង (CPA2) ដោយមានការចូលរួម និងឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ GIZ-SHPPថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ ម៉ឹង ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទ សម្ដែងការស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមការងារលើកកំពស់គុណភាពសេវា របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត ស្រុកប្រតិបត្តិ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដែលបានធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តន៍សកម្មភាពលើកកំពស់គុណភាពសេវា នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង (CPA2) ដោយមានការចូលរួម និងឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ GIZ-SHPP
ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង