រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារការិយាល័យអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ដឹកនាំដោយលោក ជូ សេរីយ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ចុះពិនិត្យតាមដានការបង្រៀន របស់គ្រូកម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សា ជ្រើសរើសគ្រូកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ និងពិនិត្យលើផែនការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ ស្រុកស្រែអំបិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមការងារការិយាល័យអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ដឹកនាំដោយលោក ជូ សេរីយ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ចុះពិនិត្យតាមដានការបង្រៀន របស់គ្រូកម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សា ជ្រើសរើសគ្រូកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ និងពិនិត្យលើផែនការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ ស្រុកស្រែអំបិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

អត្ថបទទាក់ទង