រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ និង ក្រុមការងារមកពីការិយាល័យបឋមសិក្សានៃមន្ទីរអប់រំយុវជន និង កីឡាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមបើកវគ្គបំប៉នស្តីពីកិច្ចការពារកុមារតាមសាលារៀន ជូនដល់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់/គ្រប់គ្រងសាលា ក្រុមប្រឹក្សាកុមារ

ក្រោមការគាំទ្រ និង សហការពីអង្គការ Save the Children ប្រចាំខេត្តកោះកុង លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ និង ក្រុមការងារមកពីការិយាល័យបឋមសិក្សានៃមន្ទីរអប់រំយុវជន និង កីឡាខេត្តកោះកុង បានចូលរួមបើកវគ្គបំប៉នស្តីពីកិច្ចការពារកុមារតាមសាលារៀន ជូនដល់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់/គ្រប់គ្រងសាលា ក្រុមប្រឹក្សាកុមារ នៅសាលាបឋមសិក្សាដងពែង និង ព្រាំងស្ថិតក្នុង ឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ដែលមានអ្នកចូលរួម សរុបប្រមាណ ៤២ នាក់ ស្រី ១៧ នាក់ ។ វគ្គបំប៉នរយៈពេល១ថ្ងៃនេះ នឹងពង្រឹងដល់ដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្តោតទៅលើ ៖(១)ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងសាលារៀន (២)វិធីបង្កា អំពើរហិង្សា និងការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងសាលារៀន (៣)វិធីឆ្លើយតប និងការបញ្ចូនករណីអំពើរហិង្សា និងការកេងប្រវ័ញ្ច (៤)វិធីឆ្លើយតបបញ្ហា កិច្ច ការពារកុមារនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយ និងជំងឺឆ្លង ។

អត្ថបទទាក់ទង