រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិនិត្យ និងគាំទ្រ ការអនុវត្ត ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់សៀវភៅស្រង់ ស្ថិតិ កំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមរណភាព ដែលប្រើប្រាស់ដោយមេភូមិនៅតាមឃុំ សង្កាត់ នៃក្រុង ស្រុក ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ផុន លីវីរៈ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណកម្ម ដោយមានការចូលរួម ក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត លោកស្រី អភិបាលស្តីទី លោក អភិបាលរង លោក នាយករងរដ្ឋបាល លោកស្រី អនុប្រធាន និងមន្ត្រី ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំ មេឃុំ និងស្មៀន

រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិនិត្យ និងគាំទ្រ ការអនុវត្ត ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់សៀវភៅស្រង់ ស្ថិតិ កំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមរណភាព ដែលប្រើប្រាស់ដោយមេភូមិនៅតាមឃុំ សង្កាត់ នៃក្រុង ស្រុក ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ផុន លីវីរៈ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណកម្ម ដោយមានការចូលរួម ក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត លោកស្រី អភិបាលស្តីទី លោក អភិបាលរង លោក នាយករងរដ្ឋបាល លោកស្រី អនុប្រធាន និងមន្ត្រី ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំ មេឃុំ និងស្មៀន។

អត្ថបទទាក់ទង