រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការបើកបន្តដំណើរការផ្សារផលិតផលផ្សារចុងសប្តាហ៍ខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ ទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត បានសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ បន្តបើកដំណើរការផ្សារផលិតផលផ្សារចុងសប្តាហ៍ខេត្តកោះកុង លើកទី០៤ នៅបរិវេណមុខមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ។

អត្ថបទទាក់ទង