រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងរូង បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំខែ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោកស្រី កង ឡាយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សមាសភាពចូលរួមសរុបចំនួន ១២ នាក់ស្រី ៣ នាក់។ក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងរូង បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំខែ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោកស្រី កង ឡាយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សមាសភាពចូលរួមសរុបចំនួន ១២ នាក់ស្រី ៣ នាក់

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងរូង បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំខែ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោកស្រី កង ឡាយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សមាសភាពចូលរួមសរុបចំនួន ១២ នាក់ស្រី ៣ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង