រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិក និងការរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យ និងអង្គភាពនានា នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិក និងការរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យ និងអង្គភាពនានា នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

លោកអភិបាលរង បានលើកឡើងថា ផ្អែកតាមស្មារតី នៃអនុក្រឹត្យ ស្តីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានកំពុងសហការ ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងការរៀបចំការធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិក និងការរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យ និងអង្គភាពនានា នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាចដំណើរការអនុវត្តតាមរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅដើមឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ អោយមានប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា។

អត្ថបទទាក់ទង