រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារសេវាឯកជន នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង បានចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈឱសថស្ថាន និង ការចែកជូនទំរង់របាយការណ៍ ស្តីអំពីប្រតិកម្មរំខានឱសថ ព្រមទាំងសេចក្តីជូនដំណឹងពីឱសថដកបញ្ជីការមួយចំនួនជូនដល់ឱសថស្ថាននីមួយៗ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារសេវាឯកជន នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង បានចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈឱសថស្ថាន និង ការចែកជូនទំរង់របាយការណ៍ ស្តីអំពីប្រតិកម្មរំខានឱសថ ព្រមទាំងសេចក្តីជូនដំណឹងពីឱសថដកបញ្ជីការមួយចំនួនជូនដល់ឱសថស្ថាននីមួយៗ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង