រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បន្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជូនប្រជាជន ក្នុងខេត្តកោះកុង ដែលមកទាន់បានចាក់ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ

ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បន្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាជន ក្នុងខេត្តកោះកុង ដែលមកទាន់បានចាក់ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ។ សូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងមានកូនគ្រប់អាយុអាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សូមប្រញាប់រូសរាន់មកចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ តាមអនុសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

អត្ថបទទាក់ទង