រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំទីតាំង ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាជន ចំនួន ៣ទីតាំង មាន ផ្សារដងទង់ ផ្សារអណ្ដូងទឹក និងផ្សារស្រែអំបិល

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំទីតាំង ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាជន ចំនួន ៣ទីតាំង មាន ផ្សារដងទង់ ផ្សារអណ្ដូងទឹក និងផ្សារស្រែអំបិល

អត្ថបទទាក់ទង