រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពី “ការរៀបចំផែនការ ចងក្រងស្ថិតិ ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា “ នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានចូលរួមសហការជាមួយ នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពី “ការរៀបចំផែនការ ចងក្រងស្ថិតិ ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា “នៅសាលប្រជុំមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ដោយមានការចូលរួមពី ប្រធានមន្ទីរ និងមន្រ្តីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកំពត ខេត្តកែប ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តពោធី៍សាត់។

អត្ថបទទាក់ទង