រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ដោយប្រើយុទ្ធសាស្រ្តពង្រាយនៅតាមផ្សារ សាលារៀន រោងចក្រ ធ្វើឱ្យចំនួនប្រជាជនដែលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញមានការកើនឡើងក្នុងខេត្តកោះកុង

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ដោយប្រើយុទ្ធសាស្រ្តពង្រាយនៅតាមផ្សារ សាលារៀន រោងចក្រ ធ្វើឱ្យចំនួនប្រជាជនដែលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញមានការកើនឡើងក្នុងខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង