រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាននិងដូសជំរុញ តាមសាលារៀនរដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងស្រុកស្រែអំបិល

សកម្មភាពការងារថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមការងារវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាននិងដូសជំរុញ តាមសាលារៀនរដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ និងស្រុកស្រែអំបិល

អត្ថបទទាក់ទង