រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីបង្គោលគណនេយ្យភាពស្រុកកោះកុង សហការជាមួយ អង្គការ​សកម្មភាព​ដេីម្បីអភិវន្ឍន៍សុខភាព​ (AHEAD ) និងរដ្ឋបាលឃុំតាតៃក្រោម បានចុះសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការដាក់ពិន្ទុសហគមន៍ និងវាយតម្លៃខ្លួនឯងលើការផ្តល់សេវា​ និងទទួលសេវារបស់អង្គភាពទាំងបី តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបរកណ៍ (Digital score card)

ខេត្តកោះកុង: ផ្អែកតាមដំណាក់កាលទី២ នៃវដ្តអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គម និងក្រោមកិច្ចសហការរវាងមន្ត្រីបង្គោលគណនេយ្យភាពស្រុកកោះកុង និងរដ្ឋបាលឃុំតាតៃក្រោម នៅថ្ងៃ​ទី​១២-១៣ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២២​ អង្គការ​សកម្មភាព​ដេីម្បីអភិវន្ឍន៍សុខភាព​ (AHEAD ) ដែលជា
អង្គការដៃគូអនុវត្តការងារ
គណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដោយចុះសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការដាក់ពិន្ទុសហគមន៍ និងវាយតម្លៃខ្លួនឯងលើការផ្តល់សេវា​ និងទទួលសេវារបស់អង្គភាពទាំងបី តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបរកណ៍ (Digital score card)។
អ្នកផ្តល់សេវាដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ រួមមាន: ៥៩នាក់

 • រដ្ឋ​បាល​ឃុំតាតៃក្រោម មានអ្នកចូលរួមចំនួន៤នាក់​ ស្រី​ ១នាក់
  -សាលាបឋមសិក្សា​តាតៃ មានអ្នកចូលរួមចំនួន៨នាក់​ ស្រី០៣នាក់
  -សាលាបឋមសិក្សា​កោះអណ្តែត​​​ មានអ្នកចូលរួម៣នាក់​ ស្រី​១នាក់
  -ភូមិ​អន្លង់​វ៉ាក់​ មានអ្នកចូលរួមចំនួន៣៣នាក់
  ស្រី២១នាក់
  -ភូមិ​កោះអណ្តែត​ មានអ្នកចូលរួមចំនួន​១១ នាក់
  ស្រី​ ៦នាក់

អត្ថបទទាក់ទង