រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពង្រឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ គឹមលី កិច្ចប្រជុំធ្វើនៅសាលប្រជុំជាន់ផ្ទាល់ដី និងតាមរយៈវីដេអូZoomថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

កិច្ចប្រជុំពង្រឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ គឹមលី

កិច្ចប្រជុំធ្វើនៅសាលប្រជុំជាន់ផ្ទាល់ដី និងតាមរយៈវីដេអូZoom
ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង