រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ គឹមលី អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចុះពិនិត្យ ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ តាមមណ្ឌលសុខភាព

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ គឹមលី អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចុះពិនិត្យ ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ តាមមណ្ឌលសុខភាព

អត្ថបទទាក់ទង