រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកទន្តបណ្ឌិត អ៊ូ ឡា ប្រធានស្ដីទីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ តំណាងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភ របស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ជូនក្រុមគ្រួសារសព លោក ស ចាន់សារ៉ាត់ អតីតប្រធានស្ដីទីមណ្ឌលសុខភាពប៉ាក់ខ្លង ដែលបានទទួលមរណភាព កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដោយរោគាពាធ។

លោកទន្តបណ្ឌិត អ៊ូ ឡា ប្រធានស្ដីទីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ តំណាងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភ របស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ជូនក្រុមគ្រួសារសព លោក ស ចាន់សារ៉ាត់ អតីតប្រធានស្ដីទីមណ្ឌលសុខភាពប៉ាក់ខ្លង ដែលបានទទួលមរណភាព កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដោយរោគាពាធ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង