រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាននៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត បានតម្លើងផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយអប់រំបរិស្ថានតាមសាលារៀន វត្តអារាម

ថ្ងៃទី១៣ និងថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រុមការងារការិយាល័យចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាននៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោក ហាក់ សារុំ អនុប្រធានមន្ទីរទទួលបន្ទុក និងលោក ហ៊ន គឹមហុង ប្រធានការិយាល័យ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងលោកនាយកសាលា តម្លើងផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយអប់រំបរិស្ថាន (Singboard) បានចំនួន ០៤ ផ្ទាំង ។

១. សាលា វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាំយាម

២. វិទ្យាល័យ តេជោ សែន កោះកុង (វិទ្យាល័យកោះកុង)

៣. អនុវិទ្យាល័យ ប៉ាក់ខ្លង

៤. វត្តប៉ាក់ខ្លង

អត្ថបទទាក់ទង