រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល មានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ដាទទួលស្គាល់គុណភាពសេវាមណ្ឌលសុខភាព

ថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល មានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ដាទទួលស្គាល់គុណភាពសេវាមណ្ឌលសុខភាព ដឹកនាំដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទឹម ឃុន ប្រធានស្ដីទីការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល

អត្ថបទទាក់ទង