រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសំណុំសកម្មភាពអប្បរមាម៉ូឌុលទី១០ ដល់មន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល និងស្មាច់មានជ័យ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសំណុំសកម្មភាពអប្បរមាម៉ូឌុលទី១០ ដល់មន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល និងស្មាច់មានជ័យ មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះចែកចេញជា ២វគ្គ៖
-វគ្គទី១ ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅភោជនីយដ្ឋានអនន្តខេត្តកោះកុង
-វគ្គទី២ ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅភោជនីយដ្ឋានអនន្តខេត្តកោះកុង

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ បន្ទប់ធំមានខ្យល់ចេញចូល រក្សាគម្លាតពីម្នាក់ពីម្នាក់យ៉ាងតិច ១,៥ម៉ែត្រ លើកទឹកចិត្តឱ្យពាក់ម៉ាស់ និងអនុវត្តអនាម័យលាងដៃជាដើម។

អត្ថបទទាក់ទង