រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្រ្ត និងបាណកសាស្រ្ត បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគ្លីនិចព្យាបាល និងថែទាំជំងឺគ្រុនឈាមដល់គ្រូពេទ្យ និងគិលានុបដ្ឋាកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមវេជ្ជ. យ៉ីត ស៊ុនណារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល

ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្រ្ត និងបាណកសាស្រ្ត បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគ្លីនិចព្យាបាល និងថែទាំជំងឺគ្រុនឈាមដល់គ្រូពេទ្យ និងគិលានុបដ្ឋាកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមវេជ្ជ. យ៉ីត ស៊ុនណារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល តាមរយៈZoom Meeting.

អត្ថបទទាក់ទង