រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ប្រាក់ គា អភិបាលរងស្រុកស្រែអំបិល តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ពុហភាគី ស្ដីពីការរៀបចំផែកការសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានីភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន នៅសណ្ឋានគាអាស៊ាន ខេត្តកោះកុង។

លោក ប្រាក់ គា អភិបាលរងស្រុកស្រែអំបិល តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ពុហភាគី ស្ដីពីការរៀបចំផែកការសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានីភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន នៅសណ្ឋានគាអាស៊ាន ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង