រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅបន្ត ក្រោមអធិបតីភាពលោក សួស ម៉ៅ នាយករដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល។

ប្រពភៈ វឿន រិទ្ធី

អត្ថបទទាក់ទង