រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររបេង ស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារកម្មវិធីរបេង ស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទឹម ឃុន ប្រធានស្ដីទីការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល។ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង