រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យផលិកម្ម និងបសុព្យាបាល នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅអនុវត្តន៍បន្តឆ្នាំ២០២០ និងប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រសាច់មានគុណភាព និងត្រា ជូនដល់មន្រ្តីក្រោមឱវាទការិយាល័យ

ការិយាល័យផលិកម្ម និងបសុព្យាបាល នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅអនុវត្តន៍បន្តឆ្នាំ២០២០ និងប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រសាច់មានគុណភាព និងត្រា ជូនដល់មន្រ្តីក្រោមឱវាទការិយាល័យ។

អត្ថបទទាក់ទង