រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យខេត្ត មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត នៅមណ្ឌលសុខភាពនានា ក្នុងខេត្តកោះកុង បានដល់សេវា ជូនស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះ មុន និងក្រោយសំរាល

មន្ទីរពេទ្យខេត្ត មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត នៅមណ្ឌលសុខភាពនានា ក្នុងខេត្តកោះកុង បានដល់សេវា ជូនស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះ មុន និងក្រោយសំរាល។

អត្ថបទទាក់ទង