រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតែងតាំង លោកស្រី ឈី វ៉ា ឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រី ថ្នាក់លេខ៥ ជាអភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតែងតាំង
លោកស្រី ឈី វ៉ា ឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រី ថ្នាក់លេខ៥ ជាអភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង