រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំប្រជុំណែនាំដល់លោកនាយក នាយិការ សាលាបឋម វិទ្យាល័យ និងអនុវិទ្យាល័យ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផលសិក្សា។

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំប្រជុំណែនាំដល់លោកនាយក នាយិការ សាលាបឋម វិទ្យាល័យ និងអនុវិទ្យាល័យ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផលសិក្សា។

អត្ថបទទាក់ទង