រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសម្របសម្រួលឯកសារជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដើម្បីត្រៀមដាក់ឆ្លងក្រុមប្រឹក្សា​ពិនិត្យ និងអនុម័ត ក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាពេលខាងមុខ។

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសម្របសម្រួលឯកសារជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដើម្បីត្រៀមដាក់ឆ្លងក្រុមប្រឹក្សា​ពិនិត្យ និងអនុម័ត ក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាពេលខាងមុខ។

លោកអភិបាលរងខេត្ត បានលេីកឡេីងថា​កិច្ចប្រជុំ​នាពេល​នេះធ្វេីឡេីងដេីម្បីត្រួតពិនិត្យ​ និងកែតម្រូវរាល់សេចក្តីព្រាងឯកសារទាំងឡាយ​អោយបានល្អិតល្អន់​ មុន​នឹង​ដាក់​ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអនុម័ត​ និងផ្តល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអោយបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញនាពេលខាងមុខនេះ។ លោកបានស្នេីអោយសមជិកក្រុមការងារទាំងអស់ពិនិត្យ និងពិភាក្សាអោយបានល្អិតល្អន់ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះឯកសារដែលបានយកមកពិនិត្យ​ និងពិភាក្សានាពេលនេះ។

អត្ថបទទាក់ទង