រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពវាយតម្លៃសហគមន៍ទេសចរណ៍និងផ្ទះស្នាក់ទេសចរណ៍សហគមន៍

ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
សកម្មភាពចុះវាយតម្លៃស្តង់ដាសហគមន៍ទេសចរណ៍និងស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់ទេសចរណ៍សហគមន៍ នៅសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិពាមក្រសោប ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ

អត្ថបទទាក់ទង